Διαστάσεις: 105 x 75 εκ.

Τεχνική: Λάδι σε ξυλοτεξ

Έτος: 1982Σπύρος Κουκουλομάτης