Η συλλογή των έργων του Σπύρου Κουκουλομάτη συμπεριλαμβάνει πίνακες, σχέδια και εκτυπώσεις. Πάνω από 80 έργα, λάδια κυρίως, κατηγοριοποιημένα σε δεκαετίες. Στην αξία της συλλογής ενθυλακώνεται και η ποικιλία των τεχνοτροπιών και των μεθόδων που χρησιμοποιούσε ο καλλιτέχνης. Η συλλογή καλύπτει καλλιτεχνικές περιόδους που εκτείνονται από τα μέσα του 20ου αιώνα έως το 1995.

Σπύρος Κουκουλομάτης