Διαστάσεις: 70 X 50 εκ.

Τεχνική: Λάδι σε ξυλοτεξ

Έτος: 1985Σπύρος Κουκουλομάτης