Διαστάσεις: 105 Χ 72 εκ.

Τεχνική: Λάδι σε ξυλοτέξΣπύρος Κουκουλομάτης