Διαστάσεις: 103 Χ 75 εκ.

Τεχνική: Λάδι σε ξυλοτέξ

Έτος:Σπύρος Κουκουλομάτης