Διαστάσεις: 70 Χ 50 εκ.

Τεχνική: Λάδι σε ξυλοτέξ

Έτος:Σπύρος Κουκουλομάτης