Διαστάσεις: 117 Χ 86 εκ.

Τεχνική: Λάδι σε ξυλοτέξ

Έτος: 1987Σπύρος Κουκουλομάτης