Διαστάσεις: 105 Χ 75 εκ.

Τεχνική: Λάδι σε ξυλοτέξ

Έτος: 1985Σπύρος Κουκουλομάτης