Διαστάσεις: 80 Χ 63 εκ.

Τεχνική: Λάδι σε ξυλοτέξ

Έτος: 1987Σπύρος Κουκουλομάτης