Διαστάσεις: 90 Χ 60 εκ.

Τεχνική: Λάδι σε ξυλοτέξΣπύρος Κουκουλομάτης