Διαστάσεις: 70 X 50 εκ.

Τεχνική: Λάδι σε ξυλοτεξΣπύρος Κουκουλομάτης