Διαστάσεις: 89 Χ 60 εκ.

Τεχνική: Λάδι σε ξυλοτέξ

Έτος: 1994Σπύρος Κουκουλομάτης