Διαστάσεις: 60 X 90 εκ.

Τεχνική: Λάδι σε ξυλοτέξΣπύρος Κουκουλομάτης