Διαστάσεις: 100 X 90 εκ.

Τεχνική: Λάδι σε ξυλοτεξ

Έτος: 1976-81Σπύρος Κουκουλομάτης