Διαστάσεις: 70 X 63 εκ.

Τεχνική: Λάδι σε ξυλοτεξ

Έτος: 1974Σπύρος Κουκουλομάτης