Διαστάσεις: 50 X 100 εκ.

Τεχνική: Λάδι σε ξυλοτέξ

Έτος: 1985Σπύρος Κουκουλομάτης