Διαστάσεις: 100 Χ 71.5 εκ.

Τεχνική: Λάδι σε ξυλοτέξΣπύρος Κουκουλομάτης