Διαστάσεις: 81,5 Χ 53,5 εκ.

Τεχνική: Λάδι σε ξυλοτέξ

Έτος: 1988Σπύρος Κουκουλομάτης