Διαστάσεις: 50 X 70 εκ.

Τεχνική: Λάδι σε ξυλοτέξΣπύρος Κουκουλομάτης